Karate Tiger Cup 2022 - 05.08.2022

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:1
Počet súťažiacich:22
Počet štartov:66
Agility:22
Kata:22
Kumite:22
klub počet agilitykatakumite štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia