Ako to funguje

Pre kluby:

 1. Vytvorte si konto pre svoj klub
 2. Vo svojom konte si vytvorte zoznam svojich pretekárov
 3. Vyberte si súťaž a prihláste na ňu svojich pretekárov
 4. Sledujte prihlásené kluby, zoznamy pretekárov v kategóriách, priebežné a celkové výsledky a iné štatistiky

Pre organizátorov súťaží:

 1. Vytvorte si konto pre organizátora súťaží
 2. Vytvorte súťaž s možnosťou viacerých nastavení
 3. Vytvorte kategórie
 4. Pozvite kluby na Vašu súťaž
 5. Pred samotnou súťažou upravte, doplňte alebo zrušte registrácie
 6. Spravte rozlosovania a sprístupnite ich na web alebo ich priamo vytlačte
 7. Zapisujte výsledky v jednotlivých kategóriách
 8. Tlačte diplomy a účastnícke listy
 9. Zaznačte si výber štartovného
 10. Sledujte štatistiky