Karate Tiger Cup 2022 - 05.08.2022

Informácie


Usporiadateľské konto: Karate klub Krupina, o. z.
Termín: 05.08.2022
Typ súťaže: Uzavretá klubová súťaž
Registrácia: 03.08.2022 - 05.08.2022
Mazanie pretekárov zo súpisky do: 05.08.2022
Ostaršenie: Áno
Viacnásobný štart: Áno