Majstrovstvá Slovenska detí a žiakov - 11.06.2022

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:51
Počet súťažiacich:486
Počet štartov:1061
Agility:364
Kata:285
Kumite:412
klub počet agilitykatakumite štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia