Majstrovstvá Slovenska detí a žiakov - 11.06.2022

Informácie

Online registrácia pretekárov bude možná do  8. júna 2022 (Streda) do 24.00 hod.!

Štart na majstrovstvách je voľný bez požadovaného postupu.

Pozorne si prečítajte v propozíciách zmeny ohľadne registrácie a odhlasovania pretekárov na súťaži!

SZK na svojich súťažiach postupne zvyšuje úroveň súťaží zavádzaním noviniek – zapisovanie draw
records v jednotlivých disciplínach, časomiera pri kumite so zobrazovaním mien, výsledková tabuľka
s časmi pri agility...
Tieto novinky sú spojené aj so zmenami pri samotnom riadení súťaže. Je nutné zo strany klubov, aby
dodržiavali časy registrácie na súťaži. Keď sa už urobia rozlosovania, nebude možné robiť dodatočné
zmeny v danej kategórii, napr. odhlásiť súťažiaceho zo súťaže /bude možné ho odhlásiť len z kategórií,
ktoré ešte nie sú rozlosované/.
Pokiaľ klub zistí, že sa nejaký pretekár nemôže zúčastniť súťaže a už je registrácia cez sutazekarate.sk
uzavretá a ešte nie je deň súťaže, je nutné, aby ho odhlásil cez e-mail /mojmail4@gmail.com alebo
luborsetnicky@gmail.com/ do 19:00 hod.. V deň súťaže je možné odhlásiť pretekára najneskôr 30 minút
pred začatím súťaže /ak súťaž začína o 9:00, tak odhlásenie pretekára je možné do 8:30/ pri stolíku ŠTK.
To isté platí pri zmene kategórie. Toto sa týka úvodných kategórií.
Ostatné zmeny kategórií počas súťaže ostávajú nezmenené – zmeny sú povolené najneskôr 90 minút pred
začatím kategórie podľa timetable.
Usporiadateľské konto: Slovenský zväz karate
Termín: 11.06.2022
Typ súťaže: Súťaž pre viac klubov
Registrácia: 24.05.2022 - 08.06.2022
Ostaršenie: Áno
Viacnásobný štart: Áno
Súbory na stiahnutie: propozicieMSR.pdf - 24.05.2022 10:59:04
Timetable:PDF - rozšírený zápis
PDF - skrátený zápis