2. kolo Žiackej ligy VÚKABU a TAUK - 15.12.2018

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:20
Počet súťažiacich:215
Počet štartov:373
Agility:34
Kata:167
Kumite:172

Družstvá

Počet klubov:6
Počet družstiev:49
Počet štartov:49
Kata:24
Kumite:25
klub počet agilitykatakumite štarty
klub počet katakumite štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia