TORASHIRO Cup - 10.11.2018

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:4
Počet súťažiacich:60
Počet štartov:96
Kata:50
Kumite:46
klub počet katakumite štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia