Slovenský pohár ml. kadetov, kadetov, juniorov a U21 - 2. kolo - 17.11.2018

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:53
Počet súťažiacich:353
Počet štartov:393
Kata:91
Kumite:302
klub počet katakumite štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia