Slovenský pohár detí a žiakov - 2. kolo - 03.03.2018

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:49
Počet súťažiacich:471
Počet štartov:950
Agility:319
Kata:276
Kumite:355
klub počet agilitykatakumite štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia