AKADEMICKÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY V KARATE - 17.09.2024

Štatistika

klub počet katakumite štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia