DRAP CUP - 20.07.2024

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:3
Počet súťažiacich:103
Počet štartov:103
Kata:33
Kumite:70
klub počet katakumite štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia