Junior "JUTSKO" LEFEVRE na Slovensku - 31.08.2024

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:21
Počet súťažiacich:116
Počet štartov:116
Kumite:116
klub počet kumite štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia