Slovenský pohár detí a žiakov v agility, kata, kumite jednotlivcov - 1. kolo - 17.02.2024

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:64
Počet súťažiacich:656
Počet štartov:1269
Agility:459
Kata:311
Kumite:499
klub počet agilitykatakumite štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia