Orava Cup 2024 - 27.01.2024

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:41
Počet súťažiacich:353
Počet štartov:449
Kata:142
Kumite:307
klub počet katakumite štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia