Karate 1 series A - Matosinhos - 24.11.2023

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:5
Počet súťažiacich:18
Počet štartov:18
Kata:18
klub počet kata štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia