HUNGARIAN OPEN GRAND PRIX 2023 - 11.11.2023

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:30
Počet súťažiacich:216
Počet štartov:216
Kata:216
klub počet kata štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia