STEFE CUP 2023 - 09.12.2023

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:9
Počet súťažiacich:89
Počet štartov:180
Agility:67
Kata:54
Kumite:59
klub počet agilitykatakumite štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia