SLOVENSKÝ POHÁR mladších dorastencov, dorastencov, juniorov a U21 - 2. kolo - 18.11.2023

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:53
Počet súťažiacich:392
Počet štartov:444
Kata:119
Kumite:325
klub počet katakumite štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia