MEMORIÁL RUDOLFA FARMADÍNA - 12. ROČNÍK - 16.12.2023

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:57
Počet súťažiacich:559
Počet štartov:604
Kumite:604
klub počet kumite štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia