Otvorené M-ZsZK kategórií U14 až U21, 2.kolo Pohár ostatných vekových kategórií - 11.11.2023

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:20
Počet súťažiacich:162
Počet štartov:319
Kata:175
Kumite:144
klub počet katakumite štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia