Bratislavský pohár mládeže 1. kolo a Majstrovstvá BÚK U14, kadetov, juniorov a U21 - 12.11.2023

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:21
Počet súťažiacich:245
Počet štartov:360
Kata:152
Kumite:208
klub počet katakumite štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia