Seminár Kobudo - 07.10.2023

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:1
Počet súťažiacich:3
Počet štartov:3
Kata:3
klub počet kata štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia