Bratislavský pohár mládeže 2. kolo - 26.03.2023

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:15
Počet súťažiacich:204
Počet štartov:325
Kata:142
Kumite:183
klub počet katakumite štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia