Otvorené majstrovstvá ZsZK seniorov a 3.kolo Pohára - 12.02.2023

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:16
Počet súťažiacich:165
Počet štartov:308
Kata:162
Kumite:146
klub počet katakumite štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia