Majstrovstvá Tatranskej únie karate - 26.11.2022

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:8
Počet súťažiacich:145
Počet štartov:319
Agility:87
Kata:108
Kumite:124
klub počet agilitykatakumite štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia