Croatia Open - 23.09.2022

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:19
Počet súťažiacich:77
Počet štartov:77
Kata:77
klub počet kata štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia