Trnavka cup - 28.09.2022

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:3
Počet súťažiacich:175
Počet štartov:175
Agility:175
klub počet agility štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia