Pohar majstrov MKK 2022 kumite - 09.07.2022

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:1
Počet súťažiacich:94
Počet štartov:94
Kumite:94
klub počet kumite štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia