ODDIELOVÝ TURNAJ RAPID CUP - 14.07.2022

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:1
Počet súťažiacich:59
Počet štartov:109
Kata:57
Kumite:52
klub počet katakumite štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia