Klubový turnaj - ukončenie sezóny - 16.06.2022

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:1
Počet súťažiacich:24
Počet štartov:24
Kata:24
klub počet kata štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia