2. kolo Bratislavského pohára v karate - 2022 otvorený turnaj detí, žiakov, dorastu, juniorov, U21 a seniorov - 24.04.2022

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:14
Počet súťažiacich:227
Počet štartov:440
Agility:114
Kata:160
Kumite:166
klub počet agilitykatakumite štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia