Otvorené Majstrovstvá ZsZK seniorov až detí do 11 rokov, 1.kolo Pohár ZsZK - 23.04.2022

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:14
Počet súťažiacich:172
Počet štartov:283
Kata:132
Kumite:151
klub počet katakumite štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia