1. kolo žiackej ligy VÚKABU a TAÚK sezóna 2019 – 2020 - 12.10.2019

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:20
Počet súťažiacich:257
Počet štartov:558
Agility:154
Kata:189
Kumite:215

Družstvá

Počet klubov:7
Počet družstiev:53
Počet štartov:53
Kata:23
Kumite:30
klub počet agilitykatakumite štarty
klub počet katakumite štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia