Bratislavský pohár mládeže 4. kolo a Majstrovstvá BÚK detí a žiakov - 28.04.2019

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:16
Počet súťažiacich:159
Počet štartov:262
Kata:124
Kumite:138

Družstvá

Počet klubov:1
Počet družstiev:1
Počet štartov:1
Kata:1
klub počet katakumite štarty
klub počet kata štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia