Bratislavský pohár mládeže 3. kolo a Majstrovstvá BÚK seniorov - 03.03.2019

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:15
Počet súťažiacich:148
Počet štartov:237
Kata:102
Kumite:135
klub počet katakumite štarty
klub počet kata štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia