Slovenský pohár detí a žiakov - 1. kolo a Majstrovstvá Slovenska v kumite družstiev 6-7 ročných - 16.02.2019

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:51
Počet súťažiacich:521
Počet štartov:1053
Agility:366
Kata:303
Kumite:384

Družstvá

Počet klubov:10
Počet družstiev:16
Počet štartov:16
Kumite:16
klub počet agilitykatakumite štarty
klub počet kumite štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia