2.kolo BUK mládeže, dorastencv a juniorov - 15.12.2018

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:13
Počet súťažiacich:112
Počet štartov:179
Kata:82
Kumite:97

Družstvá

Počet klubov:1
Počet družstiev:1
Počet štartov:1
Kata:1
klub počet katakumite štarty
klub počet kata štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia