OKINAWA KOBUDO - 27.04.2024

Informácie

Organizátor: Východoslovenský zväz karate

Usporiadateľ: Východoslovenský zväz karate

Dátum konania: 27.04.2024

Miesto konania: Telocvičňa ZŠ Sibírskej Prešov, Prešov

Disciplíny: Kata

Ostaršenie: Áno

Typ súťaže: Súťaž pre pozvané federácie / klub

Viacnásobný štart: Áno

Cena: 15 eur (Pre členov VSZK bez poplatku) - úhrada na mieste

Seminár: Je vhodný pre všetkých záujemcov o Okinawa Kobudo, bez ohľadu na štýl karate/kobudo, ako aj pre úplných začiatočníkov.

Obmedzenia: Seminár a súťaž je zameraná na štýl Okinawa Kobudo. Cvičí a súťaží sa s drevenou palicou o dĺžke cca.180 cm (v prípade záujmu vieme zbrane v limitovanom počte zapožičať). Bez aktívnej účasti na seminári nie je možné súťažiť!

Vekové zloženie: seminár Okinawa Kobudo 12+, súťaž Okinawa Kobudo 14+


Program (približný):

1. Prezentácia a registrácia osobná na mieste - 08:30 hod. - 08:50 hod. 

2. Začiatok: 9.00 hod.

3. Dva tréningy Okinawa Kobudo so zbraňou Bo (dlhá palica cca. 180 cm)

4. Súťaž Okinawa Kobudo v jednotlivých kategóriách (Kata s Bo – ženy 14 ročné a staršie; Kata s Bo – muži 14 roční a starší)

Zmena programu vyhradená !


PRAVIDLÁ pre súťaž okinawa kobudo: 

 Povinné kimono, opasok a zbrane

 Súťaž prebieha systémom eliminácií so skrátenou repasážou (vlajkový systém)

 Kata sa môžu opakovať

 Súťaž je zameraná len na kata štýlu Okinawa Kobudo. Kata musia byť vykonávané s klasickými

technikami rúk, nôh a v postojoch štýlu Okinawa Kobudo.


 Oficiálny zoznam kata Okinawa Kobudo:

o Bo Kihon Ichi

o Bo Kihon Ni

o Shushi No Kon

o Choun No Kon

o Sakugawa No Kon

o Chikin Bo

o Shishi No Kon


 Berieme na vedomie aj existenciu iných štýlou kobudo, v prípade plánovanej účasti z iného štýlu kobudo, prosím kontaktujte s vašou žiadosťou o účasť komisiu tradičného karate a kobudo VSZK, kde vaša žiadosť bude posúdená. Všetci zúčastnení, resp. zákonní zástupcovia, ktorí prihlásili účastníka na seminár alebo súťaž, si uvedomujú riziká, ktoré vyplývajú z ich štartu a štartujú na vlastnú zodpovednosť. Koncový čas ukončenia seminára a súťaže je cca. 14:00 hod. Zmeny vyhradené!


ďalšie informácie: karate.kch@gmail.com


Usporiadateľské konto: Karate klub Junior Prešov, o. z.
Termín: 27.04.2024
Typ súťaže: Súťaž pre pozvané federácie / kluby
Registrácia: 01.04.2024 - 27.04.2024
Mazanie pretekárov zo súpisky do: 01.04.2024
Ostaršenie: Áno
Viacnásobný štart: Áno