Pohar majstrov MKK 2022 agility - 13.08.2022

Informácie


Usporiadateľské konto: MONARCH KARATE KLUB, o.z.
Termín: 13.08.2022
Typ súťaže: Uzavretá klubová súťaž
Registrácia: 11.07.2022 - 13.08.2022
Mazanie pretekárov zo súpisky do: 13.08.2022
Ostaršenie: Áno
Viacnásobný štart: Áno