16.ročník OTVORENÝCH MAJSTROVSTIEV SLOVENSKEJ SHITO RYU KARATE ASOCIÁCIE - 16.04.2022

Informácie

INFORMÁCIA !!!!

Upozorňujeme účastníkov  OM-SSHRKA, že na majstrovstvá ESHRKF a WSSHRF môže byť nominovaný pretekár len do jednej  kategórie kumite,  jednej kategórie karate kata a kobudo kata.

Klubom ktoré budú žiadať registrovať pretekárov po ukončení registrácie,  bude účtovaný poplatok +5 €  za každého do registrovaného pretekára.

 Niektoré kluby majú registrovaných pretekárov do viacerých kategóriách, o možnosti účasti vo viacerých kategóriách na OM SSHRKA sa rozhodne po ukončení registrácie. Dňa 13.4.2022 budú zverejnené zoznamy účastníkov v jednotlivých súťažných kategóriách!!!  Už registrovaní súťažiaci môžu súťažiť vo viacerých kategóriách.!!!

Prosíme kluby aby pri registrácii pretekárových údajov nahrávali do systému aj  ich fotografie veľkosti pasového formátu !!!  

Pretekári ktorí nemajú vo svojej váhovej kategórii súpera budú môcť súťažiť v najbližšej vyššej váhovej kategórii za predpokladu že v tejto nebude viac súťažiacich ako dvaja,  vo svojej váhovej kategórii budú vyhlásení za víťazov s právom  nominácie na M-ESHRKF alebo M-WSSHRF. 

Súťažiaci ktorí sa umiestnenia vo finále budú po ukončení svojich kategórií musieť nahlásiť  do 20.4.2022 na ktorých majstrovstvách  sa chcú zúčastniť či už ME alebo MS, tak aby sa mohli určiť ďalší postupujúci emailom na sshrka@gmail.com . Súťažiaci ktorí boli v kategórii len dvaja oznámia či sa chcú zúčastniť M-ESHRKF aj M - WSSHRF.


Usporiadateľské konto: Slovenská Shito Ryu Karate Asociácia
Termín: 16.04.2022
Typ súťaže: Súťaž pre viac klubov
Registrácia: 14.03.2022 - 12.04.2022
Ostaršenie: Nie
Viacnásobný štart: Áno
Súbory na stiahnutie: 16MSSHRKA .pdf - 05.04.2022 13:01:34
Pravidlá rozhodovania WSSHRF.pdf - 17.04.2022 00:55:00
Časový rozpis M-SSHRKA Šurany 2022.pdf - 14.04.2022 23:20:30