Klubová vianočná súťaž - 15.12.2023

Informácie


Usporiadateľské konto: Central karate klub Poprad
Termín: 15.12.2023
Typ súťaže: Súťaž pre pozvané federácie / kluby
Registrácia: 06.12.2023 - 15.12.2023
Mazanie pretekárov zo súpisky do: 15.12.2023
Ostaršenie: Nie
Viacnásobný štart: Nie