Veľkonočný pohár - 30.03.2023

Informácie


Usporiadateľské konto: Karate klub IPPON Dunajská Streda
Termín: 30.03.2023
Typ súťaže: Uzavretá klubová súťaž
Registrácia: 20.03.2023 - 29.03.2023
Mazanie pretekárov zo súpisky do: 29.03.2023
Ostaršenie: Nie
Viacnásobný štart: Nie