II. Ročník Pannonia Shito Ryu Karate-do seminár - 25.02.2023

Informácie

Vážení Kolegovia/ Vážené Kolegyne!

Vážení Účastníci na seminár!

Poprosil
by som každého, kto plánuje zúčastniť sa na seminári (II. Ročník
Pannonia Shito ryu Karate Seminár), buď zvlášť na kata alebo, kumite, či
na specifickom ashibarei časti seminára, aj tak celkovo zaplatí ten
symbolické štartovné 15 eur, v čom je aj obed. Ďakujem vopred za
porozumenie.
Štartovné na seminár môžete uhradiť na účet s uvedením mena a priezviska do poznámky pre adresáta/príjemca:
SK43 5600 0000 0049 8588 7002

Pozdravom,
István Samu Mgr.


Usporiadateľské konto: Karate klub Taiyo Kolárovo občianske združenie
Termín: 25.02.2023
Typ súťaže: Súťaž pre viac klubov
Registrácia: 02.01.2023 - 22.02.2023
Mazanie pretekárov zo súpisky do: 22.02.2023
Ostaršenie: Áno
Viacnásobný štart: Áno