Klubový Vianočný Turnaj 2022 - 21.12.2022

Informácie


Usporiadateľské konto: Športový klub karate SEIWA
Termín: 21.12.2022
Typ súťaže: Uzavretá klubová súťaž
Registrácia: 22.11.2022 - 18.12.2022
Ostaršenie: Áno
Viacnásobný štart: Áno