klubova sutaz SKS Mitice - 15.08.2022

Informácie


Usporiadateľské konto: SKŠ Mitice
Termín: 15.08.2022
Typ súťaže: Uzavretá klubová súťaž
Registrácia: 08.08.2022 - 15.08.2022
Ostaršenie: Áno
Viacnásobný štart: Áno