2. kolo SCOOBY DOO CUP 2022 - 21.05.2022

Informácie

 POZVÁNKA NA 2. KOLO SCOOBY DOO CUP 2022 

PRESOV KARATE KIDS Z JUNIORU PREŠOV
Organizátor: KK JUNIOR, o. z.

Usporiadateľ: KK JUNIOR, o. z.

Dátum konania: 21.05.2022 - sobota

Miesto konania: Telocvičňa pri ZŠ Šrobárova, Prešov (Sekčov)


Prezentácia a Registrácia : 

prebieha od dnes, prostredníctvom klubového emailu (junior@karate-presov.sk), a to do štvrtka 19.05.2022 !!!  Nahláste účasť Vášho dieťaťa a jeho aktuálnu telesnú váhu na klubový email: junior@karate-presov.sk !!!


Štartovné: 

10 EUR (kumulatívne AGILITY, KATA, KUMITE) . 

HRADÍ SA V HOTOVOSTI NA MIESTE A V DEŇ PODUJATIA !!!


Ceny: 

poháre, medaily, diplomy, vecné ceny 

odovzdáme aj medaily pre deti, ktoré ich nedostali na minulej súťaži

Informácie : junior@karate-presov.sk


Obmedzenia: 

- súťaž určená aj pre začiatočníkov v KK JUNIOR v súčasnej sezóne 2021/22

- maximálny STV (stupeň technickej vyspelosti - opasok) súťažiacich: 5.KYU (ORANŽOVÝ OPASOK - vrátane) Rodičia vstup povolený. 


Pre súťažiacich, končí súťaž o 15:00 hod.. vekové zloženie: 

reprezentanti KK JUNIOR od 3 - 15 rokov vrátaneProgram (približný):


1. Prezentácia a registrácia osobná na mieste (kontrola emailovej registrácie), platba poplatku za súťaž (10 EUR), čas na prezlečenie a prípravu reprezentantov na súťaž  -  08:00 hod. - 08:50 hod. 


2. Slávnostné otvorenie: 9.00 hod.


3. Kata + AGILITY: 9.15 – 12:00 hod.


4. Kumite: cca od 12:10 – 15:00 hod.Súťaž bude prebiehať na 2 tatami (kata, kumite) a agility prebehne na palubovke.Zmena programu vyhradená !SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE pre SCOOBY DOO CUP 2022 (NEBUDE REPASÁŽ !! ) :


Kategórie:


Agility: podla veku, bez ohľadu na STV !!! (8)

chlapci 3r./4r./5r. rokov

dievčatá 3r./4r./5r. rokov

chlapci 6r./7r. rokov

dievčatá /6r./7r. rokov

chlapci 8-9 rokov

dievčatá 8-9 rokov

chlapci 10-11 rokov

dievčatá 10-11 rokov


KATA: podla veku, 8., 7., 6. KYU a 5.KYU a začiatočníci samostatná kategória (SCOOBY DOO)  !!! 


Pre 8., 7., 6., a 5. KYU sú tieto kategórie: (10)


chlapci 3r./4r./5r. rokov

dievčatá 3r./4r./5r. rokov

chlapci 6r./7r. rokov

dievčatá /6r./7r. rokov

chlapci 8-9 rokov

dievčatá 8-9 rokov

chlapci 10-11 rokov

dievčatá 10-11 rokov

dievčatá nad 12 rokov

chlapci nad 12 rokov


Začiatočníci pôjdu KATA na samostatnom tatami spoločne, hlavne nástup a budú cvičiť s pokročilými. DAJÚ SA IM AJ TECHNIKY A VYHODNOTÍME NAJLEPŠÍCH SCOOBY DOO KIDS V KATA !!!KUMITE: podla veku, podla vahy - 8., 7., 6., a 5. KYU samostatná kategória !!! (10)


chlapci 3r./4r./5r. - BRH

dievčatá 3r./4r./5r. - BRH

chlapci 6r./7r. - BRH

dievčatá /6r./7r. - BRH

chlapci 8-9 rokov - BRH

dievčatá 8-9 rokov - BRH

chlapci 10-11 rokov - BRH

dievčatá 10-11 rokov - BRH

dievčatá nad 12 rokov - BRH

chlapci nad 12 rokov - BRH
KATEGÓRIA ZAČIATOČNÍCI PÔJDE SAMOSTATNE (SCOOBY DOO): KUMITE (10)


Do 5 rokov - BRH CHLAPCI

Od 6-7 rokov - BRH CHLAPCI

Od 8 - 9 rokov - BRH CHLAPCI

Od 10 - 11 rokov - BRH CHLAPCI

Od 12 rokov - BRH CHLAPCI


Do 5 rokov - BRH dievčatá

Od 6-7 rokov - BRH dievčatá

Od 8 - 9 rokov - BRH dievčatá

Od 10 - 11 rokov - BRH dievčatá

Od 12 rokov - BRH dievčatáVekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže. 

Registrácia prebieha na základe emailu a zadanej váhy rodičom. Je možnosť prevážiť dieťa v prípade zjavnej nezrovnalosti.


PRAVIDLÁ pre SCOOBY DOO CUP 2022: 

(podľa pravidiel WKF a doplnkov SZK a VÚKABU s úpravou KK JUNIOR)

 


  • v kategóriách sa jedna kata môže cvičiť aj viackrát, nie však za sebou. Povinné kata nie sú určené (platí pre všetky kategórie). Kata až po medailové boje cvičia obaja pretekári naraz. Povinné kimono.  • na KUMITE sú povinné len chrániče rúk a chránič zubov 

  • súťaž prebehne vyraďovacím spôsobom (pavúk) bez repasáže. Čas trvania zápasov pre SCOOBY DOO CUP 2022:


Všetky kategórie 60 sekúnd !!!


Všetci zúčastnení pretekári, resp. zákonní zástupcovia, ktorí prihlásili pretekára na danú súťaž, si uvedomujú riziká, ktoré vyplývajú z ich štartu na súťaži a štartujú na vlastnú zodpovednosť!


Zmeny vyhradené!


Usporiadateľské konto: Karate klub Junior Prešov, o. z.
Termín: 21.05.2022
Typ súťaže: Súťaž pre pozvané federácie / kluby
Registrácia: 13.05.2022 - 21.05.2022
Ostaršenie: Áno
Viacnásobný štart: Áno