Bratislavský pohár mládeže 3. kolo a Majstrovstvá BÚK seniorov - 03.03.2019

Športový klub Real team Trenčín, o. z.

Jednotlivci

disciplínaštarty1. miesto2. miesto3. miestospolu
kata29 6 7 5 18
kumite19 4 8 3 15


MenokategóriaVýsledok
Beňo ViktorKata mladší žiaci 8-9 rokov pokročilí 2
Beňo RafaelKumite chlapci 6-7 rokov do 22kg 2
Beňo RafaelKata chlapci 6-7 rokov pokročilí 2
Beňo ViktorKumite mladší žiaci 8-9 rokov do 26 kg pokročilí 2
Bystrická StelaKata dievčatá 6-7 rokov začiatočníčky 3
Bystrická StelaKumite dievčatá 6-7 rokov do 28kg 2
Ďatelinková TeréziaKata mladšie žiačky 8-9 rokov pokročilé 2
Groplová LuciaKata mladšie žiačky 8-9 rokov začiatočníčky 3
Groplová LuciaKumite mladšie žiačky 8-9 rokov do 32kg začiatočníčky 2
Grznárová MichelleKata staršie žiačky 10-11 rokov pokročilé 1
Grznárová MichelleKata mladšie dorastenky 12-13 rokov 2
Horváthová MonikaKumite dievčatá 6-7 rokov do 24kg 3
Horváthová MonikaKata dievčatá 6-7 rokov začiatočníčky 1
Hrnčárik PeterKumite chlapci 6-7 rokov do 22kg 1
Hrnčárik PeterKata chlapci 6-7 rokov pokročilí 3
Hrnčáriková MarikaKumite mladšie dorastenky 12-13 rokov OPEN 1
Hrnčáriková MarikaKata kadetky 14-15 rokov 1
Chrastinová KláraKumite mladšie žiačky 8-9 rokov do 32kg pokročilé 2
Chrastinová PetraKumite mladšie dorastenky 12-13 rokov OPEN 2
Chrastinová PetraKumite staršie žiačky 10-11 rokov nad 40kg pokročilé 3
Ilenčíková EsterKata staršie žiačky 10-11 rokov začiatočníčky 2
Kalafut NikolasKumite chlapci 6-7 rokov do 26kg 1
Kalafut NikolasKata chlapci 6-7 rokov pokročilí 1
Klimačková EvaKumite staršie žiačky 10-11 rokov nad 40kg pokročilé 2
Koprivňanská EliškaKata staršie žiačky 10-11 rokov začiatočníčky 3
Lamačka MatúšKumite mladší žiaci 8-9 rokov do 34 kg pokročilí 1
Lamačka MatúšKata mladší žiaci 8-9 rokov pokročilí 1
Melicháreková LenkaKata staršie žiačky 10-11 rokov pokročilé 3
Melicháreková LenkaKata mladšie dorastenky 12-13 rokov 1
Pavlík LukášKumite mladší dorastenci 12-13 rokov do 40kg 2
Pummerová Nina AnnaKumite dievčatá 6-7 rokov nad 28kg 3
Pummerová Nina AnnaKata dievčatá 6-7 rokov začiatočníčky 2
Slováková AdrianaKata kadetky 14-15 rokov 2