Súťaž v KATA pre pozvané kluby - 13.07.2021

Výsledky