Karate 1 series A - Jakarta - 18.11.2022

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:3
Počet súťažiacich:5
Počet štartov:5
Kata:5
klub počet kata štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia