KUMA KUMITE - 22.09.2022

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:1
Počet súťažiacich:131
Počet štartov:131
Kumite:131
klub počet kumite štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia